Wednesday, February 25, 2009

PAPEL PANANALIKSIK

I.Manong Sepulturero, Hukay tayo!

A. Panukalang Pahayag

Ang mga sepulturero ay nagiging mahigpit sa seguridad ng kanilang pamilya.

B. Introduksyon/ Paglalahad ng mga Suliranin

Ang paksa ng pananaliksik na ito ay tungkol sa pampamilyang aspekto ng mga sepulturero.

Nais malaman ng mga mananaliksik kung anu-ano ang mga paraan ng pangangalaga, at pagpapakita ng kahigpitan sa seguridad ng pamilya ng mga sepulturero. Paano nasisigurado ng mga sepulturero ang seguridad ng kanilang pamilya? Paano naman kung nasa malayo ang kanilang pamilya? At kung nakakaapekto ba ang kanilang trabaho sa pakikitungo nila sa kanilang pamilya?

Sa panahon ngayon, marahil ay wala ng magnanais pang pagtuunan ng pansin ang mga sepulturero dahil sila ay kinikilala lamang bilang tagahukay at tagalibing sa mga patay, ito ang napiling paksa ng mga mananaliksik sapagkat nais nilang malaman ang mga pampamilyang pakikipag-ugnayan na napapaloob sa trabaho ng mga sepulturero.

C. Rebyu/ Pag-aaral

Ayon sa artikulong ukol sa PARENTING na nakuha sa http://www.meparent.com/importance.html, ang parenting ay mahalaga upang mas maunawaan ng bawat magulang ang mga proseso sa paglago ng kanilang mga anak sa pangkalahatang aspetong maaring magdulot ng positibo at negatibong epekto sa mga bata. Sa kabuuan, mahalaga ang parenting upang malaman ng mga magulang ang epektibo at iba’t ibang paraan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang parenting ay hindi nakasentro sa mga magulang bagkus sa mga maaaring maging ibunga ng mga pamamaraan ng kanilang pagdisiplina ng kanilang mga anak.

Ang mga sepulturero ay binabayaran upang panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa loob ng sementeryo sa isang buong taon. Sila ay nagbabantay rin ng mga libingan laban sa mga taong nanggugulo sa loob ng sementeryo at mga nagtatangkang buksan ang mga nitso upang nakawin ang mga alahas na suot ng mga patay o kaya naman ang mga kneecap bones na kanilang pinaniniwlaan na nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan.

Nagpanayam ang Sun.Star Davao ng isang sepulturero na naglahad ng ilang mga kinakaharap nilang problema ukol sa trabaho. Ilan sa mga ito ay ang hindi pag sunod ng mga nagpapalibing sa patakarang 6’0 deep na hukay at ang pag bayad ng 500 sa pagsemento ng nitso. Hirap din ang mga sepulturero dahil sa liit ng sweldo na pinagkakasya nila sa pang araw-araw na pang gastos. Hindi din naman makahanap ng ibang trabaho dahil hindi nakapagtapos sa pag-aaral.

Ang Cementerio Del Norte (o Manila North Cemetery), na may sukat na 54 na hektarya ay itinuturing na pinakamalaki at isa sa pinakalumang sementeryo sa Metro Manila. Bukod dito ay may dalawa pang mahahahalagang sementeryo, ang mga ito ay ang La Loma Cemetery at ang Manila Chinese Cemetery. Ang sementeryong ito ay pag aari ng Pamahalaang panlunsod ng Maynila. Pinaplano nilang palakihan pa ang sementeryo at bumuo ng mas maraming apartment tombs at crematorium.


http://www.sunstar.com.ph/static/dav/2004/11/02/news/of.the.missing.dead.and.the.rioting.living.(interviews.with.cemetery.keepers).html
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Cemeteries_in_Metro_Manila

D. Layunin

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong palawakin ang kaalaman tungkol sa pag-aaral ng Araling Panlipunan at Pampamilyang Sikolohiya. Ito ay naglalayon din na maipakita ang kaugnayan ng Araling Panlipunan at Pampamilyang Sikolohiya sa pag-aanalisa ng pampamilyang aspekto ng mga sepulturero. Nilalayon din sa pananaliksik na ito na maibahagi ang ilang kaalaman patungkol sa parenting.
Ang pananaliksik na ito ay ginawa upang makatulong sa paglilinaw sa mga tao kung ano ba talaga ang kahalagahan at katayuan ng sepulturero sa lipunan. Nais din alamin ng mga mananaliksik kung paano ba talaga makitungo ang mga sepulturero sa kanilang pamilya partikular na sa kanilang mga anak. Nais nilang malaman kung naghihigpit ba sila sa kanilang mga anak at kung may epekto ba ang kanilang trabaho sa kung paano nila pakitunguhan ang kanilang pamilya. Nais din makatulong ng grupo upang maliwanagan ang pananaw ng mga tao na walang oras ang mga sepulturero dahil malayo sila sa kanilang pamilya at mabusisi ang kanilang tarabaho.

E. Halaga

Ang pag-aaral na ito ay mahalaga sa panahon na ito, lalo na sa mga magulang o sa mga mag-asawa na nagsisimula pa lamang magbuo ng kanilang pamilya. Makakatulong ito sa kanila upang madagdagan ang kanilang kaalaman kung paano nila gagabayan ang kanilang mga anak sa paglaki. Kailangan maging bukas ang isipan ng mga magulang para mas maintindihan nila ang mga nangyayari sa paligid.

Ang pag-aaral na ito ay makakatulong din sa kabataan. Maaaring makapagbukas ito sa kanilang isipan tungkol sa kailangan nilang gawin upang mas maging makabuhulan ang kanilang pagkatao at matuto silang gumalang sa kanilang mga magulang lalo na sa panahong ito. Ipinapakita rin sa pananaliksik na ito ang pananaw ng mga magulang tungkol sa paghihigpit sa kanilang mga anak, upang mas lalo itong maintindihan ng mga kabataan. Ang kabataan ay agresibo at mapusok sa mga bagay-bagay, katulad sa larangan ng pag-ibig at pagdedesisyon sa buhay.

F. Konseptuwal na Balangkas
Maraming salik ang nakakaapekto sa buhay ng isang sepulturero. Ilan sa mga ito ay ang sarili, pamilya at ang mismong trabaho. Ang isang taong sepulturero ay nagtatrabaho para sa kanyang sariling pag-lago at siyempre para sa ikabubuhay ng kanyang pamilya. Ang pamilya niya ang nagbibigay ng inspirasyon sa kanya upang siya ay makapag trabaho ng mabuti. Ang kanyang kakayahan sa pagtatrabaho ay nagdadala ng pera sa pamilya kaya’t napapakain at napagpapa-aral niya ang kanyang mga anak. Ang mga sepulturero ay nagiging mahigpit sa seguridad ng kanilang pamilya.

G. Metodolohiya

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng paraan na pakikipanayam at sa tulong na makabagong teknolohiya (internet) upang makapangalap ng sapat na datos para sa pananaliksik na ito.
Ang mananaliksik ay pumunta sa tatlong partikular na sementeryo: Loyola Memorial Park sa Markina City, Manila North Cemetery (ito ay isang pampublikong sementeryo) at Manila Green Park na pareho na nasa Manila. Ang tatlong sementeryo na ito ang napiling puntahan ng mga mananaliksik upang isagawa ang pakikipanayam dahil ito ay madaling puntahan. Sa Loyola Memorial Park, isa sa mga dahilan kung bakit sila nagpunta ay may mga mahal sila sa buhay na nakahimlay doon at alam na puntahan at alam na rin ang pasikot-sikot sa sementeryo, samantala ang dalawang natirang sementeryo ay napili rin ng mga mananaliksik dahil madali rin itong puntahan at ang mga tao ay madaling kausapin, taos puso silang tumulong upang maisagawa ang pag-aaral na ito.

H. Saklaw/ Delimitasyon


Saklaw ng pananaliksik na ito ang pampamilyang pakikipag-ugnayan ng mga sepulturero at kung paano nila pinangangalagaan ang kanilang pamilya. Sa Loyola Memorial Park sa Marikina, Manila North Cemetery, at Manila Green Park nagpunta ang mga mananalisik upang magsagawa ng pakikipanayam dahil ito ang pinakamadaling puntahan. Ang mga mananaliksik ay makikipanayam ng pitong sepulturero, subalit hindi lahat sila ay makukuhanan ng litrato dahil na rin sa kanilang pagiging pribado. Ang unang pagsulat ng pananaliksik na ito ay sinimulan noong Enero 2009 at inaasahang matapos sa Pebrero 25, 2009. Ang mga gagawing rebisyon ay ipapatupad sa huling dalawang linggo bago matapos ang ikalawang semestre ng akademikong taon 2008-2009.

I. Daloy ng Pag-aaral

1. Ang unang kabanata ay magsisimula sa paglalahad ng panukalang pahayag at suliranin. Ito ay susundan ng mga artikulong kaugnay sa nasabing paksa na makakatulong sa pagpapalawak dito. Narito rin makikita ang mga layuning nais maabot ng mga mananaliksik, ang pangkalahatan at tiyak na mga layunin.
Ang kahalagahan ng pananaliksik na ito sa lipunan ay nakasaad din sa kabanatang ito.
Ang balangkas ng pananaliksik ay maipapakita rin dito sa paraan ng pagguhit ng isang tsart. Dito maipapakita ang mga salik na nakakaapekto sa buhay ng isang sepulturero.
Ang mga hakbang na isinagawa ng mga mananaliksik sa pagbuo ng pananaliksik na ito at ang saklaw o delimitasyon ay nakasaad din dito.

2.Sa ikalawang kabanata nakapaloob ang mga datos na nakalap ng mga mananaliksik sa kanilang ginawang pakikipanayam sa mga sepulturero at sa pagkalap ng mga datos sa internet. Dito rin makikita ang ritrato ng isang sepulturero na nakuhanan ng mga mananaliksik.

3. Sa ikatlo at huling kabanata sasabihin ng mga mananaliksik ang kanilang interpretasyon sa lahat ng datos na kanilang nakalap. Dito na rin ilalahad ang konklusyon at rekomendasyon ng mga mananaliksik.


II. Halina't Hukayin pa!

A. Sepulturero Sepulturero, Paano ka nagsimula?


Ang mga sepulturero ay ang mga nangangalaga ng mga libingan ng mga yumao na. Sila ang naghuhukay, naglalagay ng kabaong, nagbabantay at nagpapanatili ng mga puntod.
Ayon sa ginawang pakikipanayam ng mga mananaliksik kay Alfredo de Guzman, ang mga sepulturero ay nagsimula sa mga ninuno pa nila. Mahigit apat na henerasyon na ang nakakalipas noong ito'y unang nag-simula. Ito na ang kinalakihan nilang trabaho at ito na rin ang trabahong ipinamamana nila sa kanilang mga anak. Noon kilala sila sa tawag na sepulturero ngunit ngayon care taker na ang tawag sa kanila.
Walang tiyak na panahon kung kalian nagsimula ang trabahong ito, sapagkat simula ng magkaroon ng sementeryo mayroon nang mga tagapangalaga, tagahukay at tagalibing. Marahil nagbabago na lamang ang tawag sa kanila sa paglipas ng panahon.


Noong unang panahon, ang mga libingan ay karaniwang nasa bakuran ng mga simbahan. Ang mga simbahan na rin mismo ang nagpapalakad sa mga libingang iyon. Walang buhay ang mga sementeryo noon at talagang nakakatakot ang mga itsura dahil sa mga batong tablet lamang ang mga nakalagay sa bawat puntod. Kadalasan ang mga libingan ay kasabay na sa pagpapatayo ng mga simbahan. Pagdating ng ika-19 na siglo, naging tanyag na ang mga libingan sa katawagang sementeryo at kung saan ito ay naging pagmamay-ari na ng mga lungsod at ginawang pampubliko. Humiwalay na rin ang mga sementeryo sa puder ng simbahan. Ngayon ang mga sementeryo ay magaganda na at mayroon pang mga damo sa paligid na tila isang hardin.B. Sepulturero, Usap Tayo!

Ang mga mananaliksik ay nangalap ng datos sa pamamagitan ng pagiinterbyu ng sepulturero, nagtungo sila sa Loyola Memorial Park.

aktwal na interbyu:
Manny Aragon
Walang asawa
Greenpark cemetery

Kung may anak ka na, paano mo sila pangagalagaan? Paghihigpitan mo ba sila?
-maghihigpit? Nasa lugar. Depende kasi kung masyado mong paghihigpitan baka masakal naman.
May epekto po ba ang trabaho mo sa kung paano ka makikitungo sa pamilya mo? Kasi hindi po ba sa trabaho mo ang karaniwang kasama mo ay mga patay na. Maghihigpit ka ba pagdating sa seguridad ng pamilya mo dahil natatakot kang mapadali din ang buhay nila?
-ah..maghihigpit? e kasi diba ang kamatayan darating yan sa buhay ng tao. Kumbaga lahat dadaan diyan. Tulad ng sinabi ko, kumbaga tamang ano lang, aral. E kasi diba kahit anong ingat nila kung talagang oras na nila hindi natin masabi kasi diba aksidente, kalamidad, ayon.

Rodolfo Cionil
Walang asawa ngunit may isang anak
Greenpark cemetery

Paano ka makitungo sa anak mo? Naghihigpit ka ba?
-hindi.
May epekto po ba ang trabaho mo sa kung paano ka makikitungo sa pamilya mo? Kasi hindi po ba sa trabaho mo ang karaniwang kasama mo ay mga patay na. Maghihigpit ka ba pagdating sa seguridad ng pamilya mo dahil natatakot kang mapadali din ang buhay nila?
-wala naman


Hermin Sotosan
may asawa’t anak
Greenpark cemetery
nakatira sa greenpark cemetery kasama ang mga anak

Paano ka makitungo sa anak mo? Naghihigpit ka ba?
-hindi naman.
May epekto po ba ang trabaho mo sa kung paano ka makikitungo sa pamilya mo? Kasi hindi po ba sa trabaho mo ang karaniwang kasama mo ay mga patay na. Maghihigpit ka ba pagdating sa seguridad ng pamilya mo dahil natatakot kang mapadali din ang buhay nila?
-minsan kung may problema sa trabaho nadadala sa bahay yung init ng ulo pero ganun lang yun. Siyempre hindi rin maiiwasang magkamali.


Danny Sagong
Walang pamilya
Greenpark cemetery

Kung may anak ka na, paano mo sila pangagalagaan? Paghihigpitan mo ba sila?
-hindi. Tama lang.
May epekto po ba ang trabaho mo sa kung paano ka makikitungo sa pamilya mo? Kasi hindi po ba sa trabaho mo ang karaniwang kasama mo ay mga patay na. Maghihigpit ka ba pagdating sa seguridad ng pamilya mo dahil natatakot kang mapadali din ang buhay nila?
-hindi. Nakakatulong pa nga ako e, dahil kapag humihingi sila ng pera sakin. Diba.
Pareho lang po ba ang sepulturero at care taker?
- oo, sila rin ang nagbabantay saka naglilibing. Iisa lang naman yun e.
Gaano na po kayo katagal na sepulturero?
-limang taon na.

May epekto po ba ang trabaho mo sa kung paano ka makikitungo sa pamilya mo? Kasi hindi po ba sa trabaho mo ang karaniwang kasama mo ay mga patay na. Maghihigpit ka ba pagdating sa seguridad ng pamilya mo dahil natatakot kang mapadali din ang buhay nila?
-wala namang pagbabago yun e.

Edwardo Clemente
North cemetery

Paano ka makitungo sa anak mo? Naghihigpit ka ba?
-hindi naman, may kahigpitan ng konte, minsan maluwag ganon. Hindi naman kailangan na mahigpit na mahigpit ka. Kung sinasaway mo ang anak mong lalaki na wag uminom, wag ka ding iinom kasi gagayahin ka.
May epekto po ba ang trabaho mo sa kung paano ka makikitungo sa pamilya mo? Kasi hindi po ba sa trabaho mo ang karaniwang kasama mo ay mga patay na. Maghihigpit ka ba pagdating sa seguridad ng pamilya mo dahil natatakot kang mapadali din ang buhay nila?
-ah wala. Hindi naman, wala naman

Alfredo De Guzman
north cemetery
may pamilya at nakatira sa compound ng North cemetery kasama ng Pamilya

Paano ka makitungo sa anak mo? Naghihigpit ka ba?
-hindi naman gaano.
May epekto po ba ang trabaho mo sa kung paano ka makikitungo sa pamilya mo? Kasi hindi po ba sa trabaho mo ang karaniwang kasama mo ay mga patay na. Maghihigpit ka ba pagdating sa seguridad ng pamilya mo dahil natatakot kang mapadali din ang buhay nila?
-wala. Wala namang pagbabago.parang tipikal na magulang lang. Kung ano ang hanap buhay ko iyon din ang hanap buhay ng anak ko.
Ano po ba ang pinaka trabaho niyo dito sa sementeryo?
-magbukas ng nitso, maglibing ng patay,nililinis ang loob ng nitso kapag binubuksan.


Isa sa kanilang mga nainterbyu ay si Efren Palaganas, may asawa at walong anak na naninirahan sa Pangasinan. Si Mang Efren ay dalawampung taon na nagseserbisyo sa limampung puntod. Hindi lamang iyon, pati mga iba pang gawain sa sementeryo ay kanyang ginagawa. Si Mang Efren ay mag-isa lamang dito sa Maynila, malayo siya sa kanyang pamilya ngunit kapag may pagkakataon ay lumuluwas siya sa Pangasinan upang ibigay ang kanyang mga kinitang pera sa pamilya. Kahit siya ay malayo sa kanyang pamilya hindi naman daw malayo ang kanyang loob sa kanila. Nang amin siyang tinanong kung paano ba niya pinakikitunguhan ang kanyang pamilya; kung siya ba ay naghihigpit sa kanila partikular sa kanyang mga anak dahil nga sa linya ng kanyang trabaho, ito lamang ang kanyang sinabi, “Hindi, kasi kapag hinigpitan mo naman ang mga bata ngayon ay baka lalo lamang silang magrebelde”.


Pumunta din ang mga mananaliksik sa Manila North Cemetery kung saan napanayam nila sina:

Alfredo de Guzman, isang care taker o sepulturero na mayroong pamilya at tatlong anak. Sila ay naninirahan sa compound sa loob ng sementeryo. Naitanong ng mga mananalksik kung ang trabaho ba niya bilang sepulturero ay nakakaapekto sa pakikitungo niya sa kanyang mga anak. Ang kanyang sagot ay wala naman daw itong pinagkaiba sa ibang magulang. “Kung ano ang hanap-buhay ko ay yun din ang kanilang hanap-buhay.” Galing din kay Manong Alfredo ang inpormasyon na nagmula pa sa tatay ng tatay ng tatay ng tatay niya ang trabaho ng pagiging isang sepulturero.

Edwardo Clemente, mahigit 30 taon nang sepulturero at mayroon siyang limang anak na naninirahan kasama niya sa compound sa loob ng Manila North Cemetery. Ayon sakanya, dapat na maging isang role model ang sarili upang tularan ng mga anak. “Kahit ano pang saway ang gawin mo sa mga anak kung nakikita naman ito sayo ay maaari ding gayahin.” Ayon din sakanya ang kanyang trabaho ay walang epekto sa pakikitungo niya sa kanyang pamilya.Ang ikatlong sementeryo na pinuntahan ng mga mananaliksik ay ang Greenpark Cemetery. Nabigyan ng tsansang makausap ng manananliksik sina:

Danny Sagong, limang taon pa lamang na sepulturero o maitatawag na care taker at siya ay wala pang sariling pamilya. Tinanong siya ng mga mananaliksik kung nakakaapekto ba ang tarabaho niyang pagiging sepulturero at kung siya ba ay maghihigpit, ang sinagot niya ay wala naman daw magbabago doon. Ang pagiging sepulturero niya ay nakakatulong sa kanyang pamilya sapagakat nakakapag bigay siya ng pera sa tuwing nanghihingi ang magulang. Hindi rin daw kailangan paghigpitan ang mga anak kung sakaling magkapamilya na siya.

Hermin Sotosan, sepulturero na naninirahan sa Greenpark Cemetery kasama ang mga anak. Ayon sa kanya, hindi maiiwasan na madala sa bahay ang init ng ulo sa tuwing nagkakamali sa trabaho. Hindi din naman siya naghihigit sa mga anak at siya ay tulad lang din ng ibang mga magulang.

Rodolfo Cionil ay hindi naghihigpit sa kanyang nag-iisang anak at para din sa kanya, wala ding epekto ang kanyang trabaho sa pakikitungo niya sa kanyang anak.

Manny Aragon, isa sa pitong mga care taker sa Greenpark Cemetery at wala pang asawa’t mga anak. “Nasa lugar lang ang paghihigpit. Baka naman kasi masakal kapag masyadong pinaghigpitan.” Yan ang kanyang isinagot noong siya ay tinanong kung sakaling siya ay magkaanak, maghihigpit ba siya. Siya muli ay tinanong kung naghihigpit ba siya sa kanyang pamilya sa dahilanang natatakot siyang matulad sa kanyang mga inaalagaan sa trabaho ngaun. Ang sabi naman niya ay “Ang kamatayan ay dumarating sa bawat buhay ng isang tao. Tamang aral lang dapat kasi kahit anong ingat nila kung oras na nila ay wala na tayong magagawa doon.”


III. Mabuti't Nahukay natin!


A. Sa muli nating Paghuhukay!

Ayon sa mga nakuhang datos ng mga mananaliksik, sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga sepulturero tungkol sa kanilang pampamilyang pakikipag-ugnayan, ang mga sepulturero ay katulad din ng mga ordinaryong magulang sa paraan ng pagpapalaki at pangangalaga ng kanilang pamilya. Nasa lugar ang paghihigpit nila sa kanilang pamilya, sapagkat ayon na rin sa kanila, mas magiging rebelde at mapusok lamang ang mga ito. Dahil maaaring hindi maganda ang maidulot ng sobrang paghihigpit. Dapat ay hindi masyadong mahigpit at hindi rin masyadong maluwag. Ayon din sa kanila, hindi nakakaapekto ang kanilang trabaho sa paraan ng pakikitungo nila sa pamilya. Kahit na lagi nilang kasama sa trabaho ay mga yumao na, hindi ito nagiging dahilan upang ikatakot nila ang pagpanaw ng kanilang kapamilya at maging dahilan upang maghigpit sila. Ayon nga sa isang sepulturerong nakapanayam nila na si Manny Aragon, “Ang kamatayan dadarating naman talaga yan e, bawat tao dadaan diyan.”

B. Konklusyon

Matapos ang isinagawang pag-aaral ng mga mananaliksik ukol sa pampamilyang pakikipag-ugnayan ng mga sepulturero, napagtanto nila na ang mga sepulturero ay mga ordinaryong magulang din naman na iniisip lang kung ano ang makakabuti sa kanilang mga anak. Hindi rin nakakaapekto ang kanilang pagiging sepulturero, na ang araw araw nilang kasama ang mga yumao na, sa kanilang paraan ng pangangalaga sa kanilang pamilya. Hindi ito nagiging dahilan upang ikatakot nila ang pagpanaw ng kanilang pamilya at paghigpitan sila. Ang mga sepulturero ay prakitikal rin mag-isip, alam din nila na may limitasyon din ang paghihigpit sa kanilang pamilya.

C. Rekomendasyon


Inirerekomenda ng mga mananaliksik na sikapin ng bawat isa na magkaroon ng mas malawak na pagunawa sa pampamilyang pakikipag-ugnayan ng mga sepulturero, na hindi nagkakaroon ng negatibong epekto ang pagiging tagapagalaga ng mga sepulturero sa libingan ng mga patay sa kanilang paraan ng pagbibigay ng disiplina sa kanilang pamilya. Inirerekomenda rin ng mga mananaliksik na maging praktikal sa pagpapatakbo ng pamilya lalo na sa pagpapalaki ng mga anak, sa paraang huwag maging masyadong mahigpit at hindi rin msyadong maluwag. Maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa bata ang paghihigpit at maaaring maging dahilan upang sila'y maging rebelde. Para maiwasan ito, dapat ay hindi masyadong paghigpitan ang mga anak.

Inirerekomenda ng mga mananalisik na magkaroon pa ng iba pang mga pananaliksik ukol sa buhay ng mga sepulturero, hindi lamang sa kanilang pampamilyang pakikipag-ugnayan pati na rin sa iba pang aspekto ng kanilang trabaho. Sa pamamagitan nito, mas magkakaroon ng sapat sa kaalaman ang bawat mamamayan sa kahalagahan at tungkulin ng mga sepulturetro sa ating lipunan.


PASASALAMAT

Ang pananaliksik na ito ay hindi magiging matagumpay kung hindi dahil sa mga tao at mga sources na nakatulong sa pagbuo ng mga konsepto at reyalisasyon patungkol sa pampamilyang pakikipag-ugnayan. Ang mga mananaliksik ay nais pasalamatan ang kanilang guro sa Filipino 102 na si Bb. Beverly Siy, dahil sa pagbibigay ng mga komento na nakatulong sa pagdebelop ng pananaliksik na ito. Nais din nilang pasalamatan si Bb. Siy dahil sa pagbibigay at pagpapalawak ng kanilang kaalaman tungkol sa pag gawa ng papel pananaliksik at sa lahat ng kaalamang naibahagi niya sa buong semestre.


Nais din pasalamatan ng mga mananaliksik ang mga sepulturero mula sa Loyola Memorial Park sa Marikina, Manila North Cemetery at Manila Green Park, sa paglalaan ng kanilang panahon sa pagsagot sa mga katanungan. Sila ang mga respondents sa pananaliksik na ito at isa sa mga naging dahilan upang matapos ang pananaliksik.

Nais din pasalamatan ng mga mananaliksik ang makabagong teknolohiya, partikular na ang internet, dahil ito ay naging isa sa pangunahing sanggunian sa pananaliksik na ito.

Hindi mawawala sa mga pasasalamatan ng mga mananaliksik ang mga baboys, bulings, at si josh.


Higit sa lahat, ang mga mananaliksik ay nagbibigay-pugay sa Poong Maykapal sa binigay Niyang talento sa mga mananaliksik sa pagbuo ng makabuluhang pananaliksik at sa patuloy at walang hanggan Niyang paggabay sa kanila.